Rad Tracks Sp. z o.o.

realizuje projekt o nr POIR.02.03.02-28-0002/20

pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej substancji wykorzystywanej do stabilizacji gleby” o nr POIR.02.03.02-28-0002/20

Projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Priorytetowym celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności firmy RAD TRACKS na rynku krajowym.

Rezultatem projektu jest opracowanie i wdrożenie biodegradowalnej substancji wykorzystywanej do stabilizacji gleby, w tym m.in. piasku, gliny i kruszywa, a także do kontroli erozji i tłumienia pyłu.

Zamierzamy wykorzystać wyniki badań we własnej działalności poprzez dostarczenie klientom konkurencyjnej usługi budowy obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej oraz wykonawstwa tymczasowych dróg dojazdowych, leśnych, placów budowy itd., spełniając ich potrzeby.

Wartość projektu: 398 640,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 338 844, 00 PLN

Współpracujemy

logos