Analiza

Analizujemy potrzeby grupy, dla której wykonywane są projekty- to bardzo ważna, a często pomijana kwestia. Organizujemy spotkania z grupą ludzi, dla których wykonujemy projekt. Omawiamy z osobami, które w przyszłości będą korzystać, animować, opiekować się wybudowaną przez nas infrastrukturą czego konkretnie od nas oczekują. Mamy z nimi kontakt, przez cały czas trwania przygotowań i budowy. Chcemy, byśmy wszyscy byli zadowoleni z finalnego efektu - w końcu łączy nas pasja!